Skapa bättre hälsa i samhället genom ökad samverkan

2018-05-04 09:39:57 CEST

För att skapa en mer jämlik hälsa behövs samarbete men olika sektorer i samhället och det behövs ett lärosystem. Det anser Maureen Bisognano och Kedar Mate, Institute for Healthcare Improvement (IHI), USA.

Medverkande: Maureen Bisognano och Kedar Mate, Institute for Healthcare Improvement (IHI), USA
Inspelningsplats: USA
Inspelningsdatum: Februari 2018
Format: Videoinslag
Syfte: Fördjupning

Privacy Powered by Screen9