Plug in 2.0 - Samverkansprojektet för att minska avhoppen i gymnasieskolan

2018-06-14 07:32:51 UTC

Webbsändning om samverkansprojektet för att studieavbrotten i gymnasieskolan. Sändningen är indelead i tre delar: Bakgrund, resultaten, framtiden.

Privacy Powered by Screen9