Plug in 2.0 - Samverkansprojektet för att minska avhoppen i gymnasieskolan

2018-06-14 09:32:51 CEST

Webbsändning om samverkansprojektet för att studieavbrotten i gymnasieskolan. Sändningen är indelead i tre delar: Bakgrund, resultaten, framtiden.

Integritet