Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor

2019-06-03 13:21:20 UTC

Sakkunniga från SKL berättar om de senaste nyheterna, forskningsrapporterna och trenderna. Även externa gäster från akademin, myndigheter, regioner och frivilligorganisationer deltar. Målgrupp för sändningarna är alla som är verksamma inom äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor, även politiker.
Om du vill veta mer om innehållet eller tipsa om saker vi borde berätta om, kontakta karin.falck@skl.se

Privacy Powered by Screen9