Murar och broar

2019-05-08 12:50:00 CEST

Scenmanifestationen Murar och broar består av de två akterna Pitch Black och När ytan spräcks samt efterföljande panelsamtal. Föreställningen tar upp ämnen från ungdomarnas egna verklighet så som relationer, omgivningens påverkan och den psykiska ohälsa som kan uppstå i dagens samhälle. Vad finns under ytan och vad händer när den spräcks? Föreställningen riktar sig till ungdomar och personer som möter ungdomar i sin vardag och manuset är delvis baserat på resultatet av Folkhälsoenkäten Ung i Jönköping län.

Syftet med FUNK (Folkhälsoenkät Ung och Kultur) är att utifrån enkätens resultat, tillsammans med ungdomar och kulturaktörer, skapa interventioner för att främja hälsa. Sektion Folkhälsa vill med ungdomarnas hjälp få svar på: Hur blev det så här? Hur kan vi konstruktivt jobba med eventuella utmaningarna inför nästa enkät?

Folkhälsoenkäten Ung, som görs i årskurs nio och i årskurs två i gymnasiet i Jönköpings län, visade bland annat 2017 att den psykiska ohälsan, främst bland tjejer fortsätter att öka. Exempelvis kände sig hälften av tjejerna respektive en fjärde del av killarna på gymnasiet stressade mer än en gång per vecka. Cirka var tionde ung saknar en vuxen eller en kompis att lita på.

Integritet