Några röster från utvecklingsdialogen

2018-12-11 14:20:34 UTC

Utvecklingsdialogen var en process med 10 dialogmöten under åren 2015-2017. I den deltog ledande representanter från 8 professions- och yrkesorganisationer samt representanter från SKL. Tillsammans utforskade man hur olika framtida utmaningar och möjligheter påverkar hälso- och sjukvården samt omsorgens vardag – och vad dessa kan innebära för kompetensförsörjning, kompetensutveckling och tillvaratagande av kompetens.
Videofilmen speglar några av deltagarnas reflektioner och tankar under hösten 2017 och våren 2018 - kring och efter Utvecklingsdialogen.

Privacy Powered by Screen9