Hur blir artificiell intelligens en tillväxtmotor för Sverige?

2018-07-02 08:28:51 UTC

Artificiell Intelligens kommer påverka allt fler aspekter av vårt samhälle och vara en av de mest avgörande faktorerna för konkurrenskraften och medborgarservicen i framtiden. Vad krävs för att utveckling av AI inom alla samhällets sektorer ska utvecklas snabbare i Sverige än i vår omvärld?
Magdalena Gerger, VD Systembolaget; Pär Fors, sverigechef CGI; Anders Ekholm, vVD Instituet för framtidsstudier; Jane Walerud, affärsängel inriktad på IT/AI; Jonas Järnfeldt, CEO, The Train Brain; Olof Hernell, digitaliseringschef, EQT
Moderator: Mimi Billing, Di Digital
Värd: CGI

Privacy Powered by Screen9