Mångfald ett måste för stadens överlevnad?

2018-07-02 09:39:33 UTC

Mångfald är inget hot – tvärtom. För städer är det en nyckelfaktor för både välstånd och innovation. Hur kan vi utforma och planera våra städer för att skapa förutsättningar för mångfald och öppenhet?
Panelgäster: Mats Gerdau, kommunalråd ( M ) , Nacka kommun; Tommy Lenberg, vd Byggherrarna; Märta Stenevi, kommunalråd (MP ), Malmö stad; Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter; Örjan Sjöberg, professor, Handelshögskolan Stockholm
Moderator: Henrietta Westman, Dagens industri
Värd: White Arkitekter

Privacy Powered by Screen9