Edtech och vägen mot en individanpassad utbildning anpassad för varje elevs specifika behov

2018-07-01 14:17:44 UTC

Regeringen har bestämt att digitalisera skolan. Digitalt skapande och programmering ska införas i läroplanen. Kan digitala verktyg leda till att lärare får mer tid till eleverna och kan fokusera på pedagogik samtidigt som elevernas resultat förbättras? Hur ska skolorna göra för att hantera kraven?

Panelgäster: Joel Hellemark, grundare och vd, SANA LABS; Hubert Kjellberg, Nationalencyklopedin; Hanna Moisander, grundare, Hey Code, Matilda Wiklund, Örebro universitet.
Moderator: Mimi Billing, journalist, Di Digital

Privacy Powered by Screen9