Världens största utmaningar kan lösas med svensk innovation - om kraften i socialt entreprenörskap

2018-07-03 08:19:52 UTC

Svensk innovation kan lösa FN:s globala mål och samtidigt skapa nya affärsmöjligheter och jobb. Hur löser vi världens problem med smarta lösningar? Vilken roll kommer startup-bolagen spela i den processen?
Panelgäster: Berit Behring, vd Danske Bank; Gunther Mårder, vd, Företagarna; Göran Folkesson, vd Clean Motion; Albert Payaro Llisterri, vd, Urban Oasis; Stina Billinger, statssekreterare Näringsdepartementet
Moderator: Henrietta Westman, Dagens industri
Värd: Danske Bank

Privacy Powered by Screen9