Branschglidningar och nya allianser – hur ser morgondagens mediemarknad ut?

2018-07-03 11:31:27 UTC

Nyheter kring konsolideringar pekar på en mediemarknad i förändring, samtidigt som den lokala konkurrensen från globala spelare ökar. Hur säkerställer vi en vital och konkurrenskraftig nordisk mediebransch med ökade investeringar i både teknik och lokalt innehåll? Vilken väg gynnar kunderna?
Panelgäster: Anders Jensen, vd och koncernchef NENT Group; Tomas Franzén, koncernchef, Bonnier; Anette Novak, medieutredare; Olof Lavesson, riksdagsman; Ulf Dernevik, politisk sakkunnig, Kulturdepartementet
Moderator: PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri
Värd: Nordic Entertainment Group

Privacy Powered by Screen9