Konflikter och kränkningar knäcker kollegor – så kan trenden vändas

2018-07-03 14:04:49 UTC

Eskalerade konflikter och kränkningar på jobbet är två av de svåraste arbetsmiljöfrågorna. Kunskap och kultur är nyckelord för att hantera konflikter och nå nolltolerans mot trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Vad krävs av arbetsgivare och chefer för att skapa ett socialt hållbart arbetsliv? Och hur ser det ut idag?
Panelgäster: Åsa Barsnes, kommunikations och HR direktör, Bonnier Broadcasting; Christina Sanders, Health & Engagement Director AstraZeneca; Eva Nelson, HR-direktör på FMV; Per Larsson, Behaviourist , Previa
Moderator: Maja Florin, Dagens industri
Värd: Previa

Privacy Powered by Screen9