Den röda digitala revolutionen - om hot och möjligheter i Kina

2018-07-01 14:45:29 UTC

Den digitala omvandlingen går fort och och allra fortast går det antagligen i Kina. Vad ligger runt hörnet och hur påverkar det Sverige?
Gäst: Tom Xiong, grundare, Move Shanghai
Moderator: Mimi Billing, journalist, Di Digital

Privacy Powered by Screen9